Rüyalarıyla hayatı değişenler -1-

  ‘’ Düşlerini dikkate almamış bir sanatçının, potansiyelinin yarısını kale almadığını düşünüyorum.’’ – Sting.   Sting’in asıl ünü yakalaması, 1985 yılında çıkarmış olduğu ilk solo albümü; adını görmüş olduğu güçlü bir rüyadan alan  The Dream of the Blue Turtles  (Mavi kaplumbağalar rüyası) sayesinde gerçekleşmiştir.

Rüyalar gelecekten haber verir mi?

  Gelecek kavramından ne anladığımıza bağlı olarak bu soruya farklı yanıtlar vermemiz mümkündür. Bilimsel gerçeklikten hareket edecek olursak da bunun cevabının kocaman bir Hayır! olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Öyle ki, bilimin metod ve prensipleri; bundan ziyade – rüya konusunda yapılmış sayısız çalışmanın neticeleri ”neden rüya gördüğümüz konusunda ” dahi cesur savlar ortaya koymaktan sakınacaktır.

Dini olduğu iddia edilen rüya tabirleri ne kadar güvenilir?

  İslam ve diğer dinler, sembol ve imgelerin taşıdıkları anlam konusunda kesin veya muğlak hiçbir yargıda bulunmamıştır. İslam dini özelinde belirtecek olursak, ne Kuran-ı Kerim ne de hadislerde sembol ve imgelerin hangi şekilde yorumlanması gerektiği hususunda kural veya tavsiyelerde bulunan bir bilgiye rastlayamayız.