Nebukadnezar’ın rüyası

  Kutsal kitaplarda Yusuf peygamber ile Mısır firavunu arasında geçtiği aktarılan rüya kısasının çok benzer bir versiyonuna ‘’Daniel Kitabı’nda ‘’ denk geliriz. Kitaptaki rüya kaydı Babil kralı Nebukadnezar’ın tekrar tekrar rahatsız edici rüyalar görmeye başlaması ve uyandığında bunları hatırlayamıyor oluşu ile başlar:       ”Saltanatının ikinci yılında, Nebukadnezar rüyalar görüyordu. Zihni allak bullak olmuş, […]

Psikanalitik görüşe göre para ne ifaed eder?

Para ve kaka arasındaki ilginç simgesel benzerlik

  Birçok dilde para ve kaka sözcüklerinin, gerek deyim gerekse de argo ifadelerde biribiri yerine sıklıkla kullanılan sözcükler olduğunu biliriz. Birçok kere de benzetim ve mukayese iki sözcüğün de içinde bulunduğu cümleler vasıtasıyla sağlanır. Türkçe dilinde de durum bundan pek farklı değildir. …k gibi para harcamak (israfta bulunmak) , ..çını parayla silmek, (çok zengin olmak) …nu […]