Anima Animus nedir? Rüyadaki görünümleri nelerdir?

Anima, erkekteki kadınsı özelliklerdir. Örneğin, ’’kibarlık, yumuşak başlılık ‘’ gibi özellikler animaya atfedilir.

 

Kadındaki erkeksi özelliklere de animus denir. ‘’Sorumluluk, mücadele ve fiziksel güce yatkınlık ’’ gibi özellikler animusa aittir.

 

Jung’a göre her erkeğin ruhunda dişi, her kadının ruhunda da erkeksi özellikler bulunur. Erkeğin animasını yani kadınsı özellikler olan nezaket ve merhameti öğrenmesi kişiliği ile bütünleştirmesi gerekir. Aksi takdirde, ruhsal gelişimi sekteye uğrar, kendisine ve topluma zararlı hale gelir.

 

”Erkeğin, animasını baskı altına alıp sindirmek zorunda kalması, kadınsı nitelikler olan sevgi ve uyumun yok olmasına, erkek egemen bir dünyada şiddetin adeta meşru bir hale gelmesine, cinselliğin tabulaşması ve fiziki bir meşgale haline dönüşmesine yol açmıştır. Modern insanın çoğu zaman farkına bile varmadan geçirdiği bu büyük travma, aşılması gereken önemli bir bariyer olarak Jung’un öğretisinde yer alır.”

 

”Kendimi sürekli yorgun hissediyorum, canım çok sıkılıyor, hiçbir şey bana hitap etmiyor, bu işin altından kalkabilecek güç ve enerjiye sahip değilim, hayatım çok sönük ”gibi cümleler gelişmemiş animaya sahip bireylerin tipik iç sesleridir. Jungien bir analist olan M.Franz gelişmemiş animanın erkekte sönüklük, iktidarsızlık ve paranoyak bir güven arayışı yaratabileceğini belirtmiştir.

 

”Orphee filminde Jacques Cegeste’nin kadın arkadaşı (resimdeki) uzlaşamamış olduğu, baştan çıkarıcı, tehlikeli animasını simgelemek üzere kurgulanmış gibidir. ”

 

 

Peki, kadın animusunu (erkeksi özelliklerini) tanıyamaz, ortaya çıkaramazsa neler gerçekleşir? Bunun da yanıtını Jung’un eşi Emma veriyor:

 

‘’Biz kadınların animusla ilgili üstesinden gelmesi gereken özellik gurur değil ancak ve ancak özgüven ve tembelliktir.’’ 

 

Anima / Animus kişilikle nasıl bütünleştirilir?

Şunu hatırlatmakta fayda olabilir. Anima veya animusu tanımak ve benimsemek bir heteroseksüel, homoseksüel, lezbiyen veya başka türlü bir cinsel kimliğe sahip olmayı gerektirmez. Anima ve animus, ruhtaki kadınsı ve erkeksi enerjilerden başka bir şey değildir.

 

Bir erkeğin Animası nasıl gelişir?

 

  • Sanatla uğraşmak (Şiir, resim, heykel, dans, müzik vb…)
  • Bitki yetiştiriciliği, eğitmenlik, bakım işleri
  • İbadet, meditasyon
  • Empatik dinleme
  • Yeni hobiler edinmek

 

‘’ Bir cadının lanetli büyüsüyle ölüm uykusuna dalan prenses, genç kahraman Phillip tarafından bir öpücük ile kurtarılır. Ölüm uykusuna yatmış olan prenses, Phillip’in sindirdiği kadınsı tarafını (anima) sembolize eder. Sihirli öpücük ile Phillip prensesi; sembolik olarak dışarıya göstermekten çekindiği ve bastırdığı kadınsı yanlarını (sevgi, sevinç, coşku, güzellik) uyandırıp, coşkuyla benimsemeye başlamıştır.’’

 

Bir kadının Animusu nasıl gelişir?

 

. Yönetim / idarenin kendisinde olduğu işleri yürütmek

. Liderlik kabiliyetlerini geliştirmeye çalışmak

. Okuma listesinde kurgusal olmayan yazılara da yer vermek

. Tamir işleri yapmak

. Teknik beceri gerektiren işlere de zaman ayırmak

 

Rüyada anima ve animus

 

Jung, rüyada anne simgesine ayrı bir dikkatle bakmak gerektiğini savunur. ‘’Anne, rüyada koruyucu ve alıcı bir rolde ise, anima / animus kişilikle bütünleşmemiş ve anneye bağımlı yapı sona ermemiştir ‘’ der.

 

Cinsiyet rollerinin karıştığı rüyalarda da anima / animusu hangi ölçüde benimseyebiliyor olduğumuz teşhis edilir. Bir kadının erkek rol veya görünümünde, bir erkeğin kadın rol veya görünümünde olduğu rüyalar buna örnek teşkil eder. Biseksüellik, homoseksüellik, eşcinsellik ve benzeri imgelerin yer ettiği rüyalarda da anima veya animusumuzu hangi ölçüde kişiliğimizle bütünleştirebilmiş olduğumuz ortaya konmuş sayılır. Karşıt iki cinsin birlikte yer aldığı rüya örneklerinin de buna istisna teşkil etmeyeceğini ayrıca belirtmek gerekir.

 

Rüyadaki hangi simgeler Animaya işaret ediyor olabilir?

 

İnek ve kedi en tipik anima temsilleridir. Çukur, oyuk ve mağaralar vajen (içine alan) anima şekilleridir. İçi boş ve karanlık olan mağara bir ana rahmi metaforudur. Toprak, sıklıkla bir kadın olarak simgeleştirilir ve toprak ana diye söz edilir. Suyun cinsiyeti kadındır. Fahişe, peri ve cadılar animanın olumsuz görünümlerindendir.

 

 

Rüyadaki hangi simgeler Animusa işaret ediyor olabilir?

 

Genel olarak fallus temsilleri (dik ve ucu sivri objeler,) Jungien görüşte animusa işaret edebilir. Kartal ve horoz en bilindik animus temsillerindendir. Baba, doktor, öğretmen ve erkek kardeş kadın rüya sahibinin animus arketipleridir.

 

Bir anima rüyası

 

Rüya:”Tek başıma vadiye inmeye çalışırken yolum, yarı inek – yarı insan görünümlü biri tarafından kesiliyor. Her seferinde korkuyla uyanıyorum.’’

 

Gerçeklik: Rüyayı gören 40’lı yaşlarda bir erkektir. Aynı rüyayı son bir kaç aydır farklı şekillerde gördüğünü belirtmiştir.

 

Yorum: Vadi, inek ve su simgelerinin tümü dişidir. İnsan / inek görünümündeki canlı, rüya sahibinin kişiliği ile bütünleştirememiş olabileceği anima enerjisidir.