Bu sitede yer alan bilgilerin kesin ve gerçek olduğunu iddia etmiyoruz. İçerik tamamen bilgi sağlama, eleştirel meziyetleri geliştirme, mukayese becerisi ve yahut kimi zaman da bireysel hobiler için sağlanmaktadır. Sembolika.com ,  içeriğin verebileceği hiçbir direkt veya dolaylı zarardan sorumlu değildir/ tutulamaz. Öyle ki rüya, sembol ve imge analizi tamamıyla bireye özgü bir fenomendir. Sitemizin muhtelif yerlerinde halihazırda bu bilgiyi mümkün mertebe izah etmiş bulunmaktayız. Bunun yerine ziyaretçilerimizin kendi sezgi, bilgi ve tecrübelerini de göz önüne katarak okumuş olduğu bilgileri, kendi gerçeklikleri ile tartması ,içselleştirmesi beklenir/gerekir.