Kontrol SÜRÜNGEN BEYNE geçerse neler gerçekleşir?

 

Sürüngen canlılardan söz edilirken şu ortak özelliklerine dikkat çekilir:

 

-Düşünme ve öğrenme yetilerinden yoksunlardır.

 

-Hayatta kalmak, esas güdüdür. Haz odaklı fiiller; üreme, açlığı giderme ve güvenliğini sağlama en temel reflekslerdir.

 

-Duygusal canlılar değillerdir. Tehdit algıları yüksektir ve bu yüzden de saldırgan ve tepkisellerdir.

 

-Enerji seviyeleri son derece yüksektir.

 

-Bilinç gelişmemiştir. Karmaşık davranışlar yoktur. Doğuştan gelen özellikler korunur.

 

Biz insanlarda da sürüngen canlıların taşıdığı güdü ve reflekslerin bulunduğunu anlamak güç değildir. Yeme, içme, dinlenme, soluma ve üreme ortak yönlerimizden en bilindik olanlarıdır. Fiziksel tepkiler kategorisinde değerlendirilmeyebilecek ortak noktalarımız da vardır:

 

-Kontrolünü kaybedip saldırganlaşmak

 

-Salt haz alma güdüsüyle hareket etmek

 

-Alışkanlık / bağımlılıklarında diretmek

 

-Değişime direnç göstermek

 

” Adem ve Havva, sürüngen beynin (yılan) tahriklerine kapılışını sembolize eden bir anlatıdır. Kutsal kitaplarda YILAN, Adem ve Havva’yı şehvani olarak ayartıp, onları günahkar ve ölümlü kılmış olan NEFSİN bir suretidir.

Bu örnekleri arttırmak gayet mümkün. Böyle durumlarda sürüngen beynin etki ve tahakkümü altına girmiş olduğumuz varsayılıyor. Evrimsel bir gerçeklikten beslenen Triune Theory (Üçlü beyin yapısı teorisi) sürüngen atalarımızdan arta kalmış güdü, refleks ve davranışsal özellikleri taşıdığımızı savunur.

 

Nörobilimciler, insanda üç farklı seviyede işleyen bir beyin yapısının bulunduğunu ve her bir bölümün farklı özellikler taşıdığını keşfetmişlerdir. Paul MacLEan, sürüngen (diğer adıyla duyusal), duygusal ve düşünsel olmak üzere üç bölümden oluşan bir beyin yapısına sahip olduğumuz görüşünü ortaya attı. MacLean’e göre sürüngen beyin bunlardan el ilkel ve en alt seviyedeki bölümüydü.

 

 

Bir üst basamakta yer alan duygusal beyin insan da dahil memeli canlılarda bulunur ve sürüngen beyinden daha gelişmiş özelliklere sahiptir. Organizasyon becerisi, grupça hareket etme, yavrularını besleme ve büyütme bu türün en belirgin davranışlarındandır. Sürüngen beyinle ortak birçok özelliklere sahip olmasına karşın, kararlarında duygusal etkiler hakimdir. Mantık ve bilinç gelişmemiştir.

 

En üst ve en üstün beyin seviyesi ise görsel beyin olarak adlandırılır ve sadece insanlarda bulunur. Mantık, planlama, tahayyül etme, öğrenme, bilgiyi karşılaştırma ve analiz etme gibi üstün niteliklere sahiptir.

 

Rüyada sürüngen beyin göstergeleri

 

Rüyamızdaki yılan, kertenkele, bukalemun, timsah, kaplumbağa ve aynı familyadaki diğer canlılar sürüngen beynin yansımalarıdır. İçgüdülerimiz, saldırgan davranış kalıplarımız, salt korunma odaklı yaklaşımlarımız, bağımlılıklarımız, hazza dönük bir yaşam şekli rüyadaki sürüngen hayvanların işaret ediyor olabileceği en muhtemel konu başlıklarıdır.

 

Rüyamda yılan öldürdüğümü gördüm. Bu ne anlama geliyor?

 

Zararlı bağımlılıklara son vermek, iradi güç, kontrol becerisi, nefsine uymamak veya dürtülerine söz geçirmek… ‘’Sürüngen beynin dayattığı isteklere karşı koyabilmek ‘’ şeklinde de özetlenebilir.

 

*Sürüngen beyin –  isteklerine karşı koyamaz, içgüdüsel ve hazza dönüktür.

 

” Reklam ve pazarlama uzmanları, ürün stratejilerini SÜRÜNGEN BEYNİN zaaflarını hedef alarak belirlerler.”

 

Rüyamda timsahtan kaçıyordum.

 

Timsah böyle bir rüyada yüzleşemediğimiz korkular, tehdit algımız, karşı koymakta güçlük çekiyor olduğumuz zararlı bağımlılıklar veya söz geçiremediğimiz kendi dürtülerimizin bir temsilidir.

 

*Sürüngen beynin tehdit algısı kuvvetlidir. Daima tepkiseldir.

 

Rüyamda, evin içinde bir kertenkele dolaşıyordu.

 

Zihnimi kurcalayan bir sorun var demenin rüyacası… Bu, neye ilişkin olabilir? Değişim korkusu, olumlu bir uğraşa dönüştürememiş olabileceğimiz libido, görmezden geldiğimiz bedensel ihtiyaçlar vb…

 

*Sürüngenler çiğ ve yüksek bir enerjiye (libido) sahiptir ve değişim / dönüşüm konularıyla da özdeşleştirilirler.