Nebukadnezar’ın rüyası

 

Kutsal kitaplarda Yusuf peygamber ile Mısır firavunu arasında geçtiği aktarılan rüya kısasının çok benzer bir versiyonuna ‘’Daniel Kitabı’nda ‘’ denk geliriz. Kitaptaki rüya kaydı Babil kralı Nebukadnezar’ın tekrar tekrar rahatsız edici rüyalar görmeye başlaması ve uyandığında bunları hatırlayamıyor oluşu ile başlar:

 

 

 

”Saltanatının ikinci yılında, Nebukadnezar rüyalar görüyordu. Zihni allak bullak olmuş, uyuyamıyordu. Bu yüzden sihirbaz, falcı, büyücü ve kahinleri huzuruna çağırarak, görmüş olduğu rüyayı anlatıp yorumlamalarını istedi.

İçeri girip kralın önünde durduklarında Nebukadnezar onlara “Beni rahatsız eden bir rüya gördüm ve ne anlama geldiğini bilmek istiyorum” dedi.

 

Kahinler krala şu yanıtı verdiler: “Kralımız çok yaşasın! Hizmetkarlarınıza rüyanızı anlatın ve biz de yorumlayacağız”.

 

Nebukadnezar kahinlere: “Buna kesin olarak kararlıyım: Eğer bana rüyamın ne olduğunu anlatmaz ve yorumlayamazsanız, sizi paramparça eder, evinizi başınıza yıkarım. Fakat rüyamda ne gördüğümü bana anlatır ve yorumlarsanız, o zaman benden hediyeler ve ödüller bekleyin” diye karşılık verir.

 

Kahinler bir kez daha: “Kralımız rüyasını hizmetkarlarına anlatsın ve biz de yorumlayacağız” diye cevap verir”.

 

Nebukadnezar :“Zaman kazanmaya çalıştığınızdan eminim çünkü ne denli kararlı olduğumun fark etmiş olmalısınız. Eğer bana rüyamı anlatmazsanız size düşündüğüm bir tek ceza var. Bana kötü ve yanlış şeyler söyleyerek oyun oynadınız ve durumun değişeceğini umdunuz. Derhal bana rüyamı anlatın ki rüyamı yorumlayabileceğinizden emin olayım” diye karşılık verdi.

 

Kahinler krala “Dünyada kralın istediğini yapabilecek bir tek kimse yoktur! Ne kadar ulu ve mükemmel olsa da hiçbir kral bir büyücü, falcı veya kahine böyle bir şey sormadı. Kralın istediği şeyi bilmemiz çok zor. Tanrılar hariç hiç kimse kralımızın rüyasında ne görmüş olduğunu bilemez .” dedi.

 

Bu cevap, kralı öylesine kızdırıp öfkelendirdi ki Babil’in tüm bilgelerini idam cezasına çarptırdı. Bu yüzden hüküm, bilge adamların idamı yönünde uygulamaya konuldu ve askerler hükmü uygulamak için Danyal ve arkadaşlarını aramaya gönderildiler.

 

Kralın muhafızlar komutanı Ariok, Babil’in bilgelerini idam etmeye gittiğinde Danyal bilgelik ve nezaketle onu karşıladı. Danyal, kralın memuruna “Kral neden bu denli acı bir karara hükmetti?” diye sordu. Sonra, Ariok Danyal’a konuyu açıkladı. Bunun üzerine Danyal, kralın huzuruna gitti ve rüyasını yorumlayabilmesi için kendisine biraz zaman tanımasını talep etti.

 

Daha sonra Danyal evine döndü ve arkadaşları Hananya, Mişael ve Azarili’ye durumu açıkladı. Babil’in diğer bilge adamlarıyla beraber idam edilme ihtimaline karşılık bu gizemle ilgili olarak Allah’tan merhamet için yalvarmaları gerektiği konusunda ısrar etti. Gece boyunca o gizem Danyal’a vahiy yoluyla gösterildi. Sonra Danyal Allah’a şükredip şunları dedi:

 

”Allah’ın adına sonsuz şükürler olsun

Bilgelik ve güç onundur

Zamanı ve mevsimleri o değiştirir

Kralları tahtından indirip başkalarını yücelten O’dur

Bilgelere aklı veren

Ve zeki olanlara bilgiyi veren O’dur

O, derin ve gizli şeyleri açığa çıkarandır

Karanlığın ardında ne yattığını bilendir

Ve aydınlık O’nunla gelir

Ey atalarımın Tanrı’sı: Sana teşekkür ediyor ve şükrediyorum

Bana bilgelik ve güç bahşettin

Senden istediğimiz şeyi bana aşikar hale getirdin

Bize kralın rüyasının ne olduğunu bildirdin.”

 

Danyal rüyayı yorumlar

Daha sonra Danyal, kralın Babil’in bilgelerini öldürmekle görevlendirdiği Ariok’a gitti ve ona “Babil’in bilgelerini öldürme! Beni krala götür ve onun rüyasını yorumlayacağım” dedi.

 

Arioch Daniel’i hemen krala götürdü ve “Sürgün edilen yahudiler arasında kralın rüyasının ne anlama geldiğini söyleyebilecek bir adam buldum” dedi.

 

Kral, Danyal’a “Bana rüyamda gördüğüm şeyi anlatıp yorumlayabilir misin?” diye sordu.

 

Danyal, “Hiçbir bilge, falcı, büyücü ya da sihirbaz kralın sorduğu gizemli hadiseyi açıklayamaz ancak cennette sırları açığa çıkaran bir Tanrı var. O, kral Nebukadnezar’a gelecek günlerde neler yaşanacağını göstermiştir” diye yanıt verdi. Yatağınızda yatarken zihninize ulaşan rüya şudur:

 

”Siz majesteleri, orada yatarken zihniniz geleceği görmeye başladı ve sırları açıklığa kavuşturan Allah size neler yaşanacağını gösterdi. Bana göre, bu sırrın yorumu bana herkesten daha bilge olduğum için değil, sizin gördüğünüz şeyin yorumunu bilmeniz gerektiği için öğretildi.”

 

Majesteleri, birden etrafınıza baktınız ve önünüzde kocaman, büyüleyici, mükemmel görünümlü bir heykel gördünüz. Heykelin başı altındandı. Göğsü ve kolları gümüşten, göbek ve kalça kısmı bronzdan, bacakları demirden, ayakları da yarı demir ve yarı kildendi. Heykeli izlerken aniden bir kaya parçası düştü. Ama insan elinden değil. Heykelin demir ve kilden olan ayak kısmına çarptı ve onu ezdi. Sonra, demir, kil, bronz, gümüş ve altın hepsi paramparça oldu saman tozu gibi oldu. Rüzgar onları hiçbir iz bırakmadan silip süpürdü. Ama heykele çarpan taş büyük bir dağa dönüştü ve bütün toprağı kapladı.

 

 

İşte rüya buydu. Şimdi kral hazretlerine yorumunu yapacağız. Majesteleri, siz kralların kralısınız. Tanrı size egemenlik, güç, büyüklük ve ihtişam verdi. Tüm insanoğlunu, karadaki hayvanları ve gökyüzündeki kuşları sizin elinizin altına yerleştirdi. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, sizi onların yöneticisi yaptı. O heykelin altın başı sizsiniz.

 

”Sizden sonra başka bir krallık yükselecek ama sizinki kadar güçlü olmayacak. Sonra üçüncü bir krallık, yani bronz olan… Son olarak dördüncü bir krallık olacak ve demir kadar güçlü olacak. Demir her şeyi ezebilir bu yüzden o krallığın herkese gücü yetecek. Ayak kısmı yarı demir yarı kil olduğu için o krallık bölünmüş bir krallık olacak ama yine de bazı durumlarda demir gibi güçlü olacak. Aynı şekilde krallıkta yaşayan insanlar da birlik olmayacak ve aralarında ayrılıklar yaşanacak. Tıpkı demir ve kil gibi.

 

O kralların zamanında Allah bir krallık yükseltecek. O krallık asla yıkılmayacak ve başka insanların eline geçmeyecek. Diğer tüm krallıkları yıkacak ve varlıklarına son verecek. Ama o krallık sonsuza dek varlığını sürdürecek. Düşen kaya parçasının anlamı budur. İnsan elinden değil Allah tarafından yükseltilecek bir krallık… Demiri, altını, gümüşü, bronzu ve kili parçalara ayıran bir kaya…”

 

Yüce Allah krala gelecekte neler olacağını gösterdi. Rüya doğrudur ve yorumu güvenilirdir. Sonra Kral Nebukadnezar Danyal’dan önce secde etti ve onu onurlandırdı. Ve ona bir tütsü hediye edilmesini emretti. Kral Danyal’a “Şüphesiz Allah’ınız tanrıların tanrısıdır, kralların efendisi ve gizemleri açığa çıkarandır. Çünkü bu sırrı açığa çıkarabildiniz” dedi.

 

Nebukadnezar Danyal’ı yüksek bir konuma getirip ona armağanlar sundu. Onu, Babil’in vilayetinlerinin sorumluluğuna atayıp bütün bilge adamlarından sorumlu kıldı. Dahası, Danyal’ın isteği üzerine Kral, Danyal’ın üç arkadaşını da Babil’in yöneticileri olarak atadı ve kendisi kraliyet mahkemesinde çalışmaya devam etti.