Rüyalar gelecekten haber verir mi?

 

Gelecek kavramından ne anladığımıza bağlı olarak bu soruya farklı yanıtlar vermemiz mümkündür. Bilimsel gerçeklikten hareket edecek olursak da bunun cevabının kocaman bir Hayır! olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Öyle ki, bilimin metod ve prensipleri; bundan ziyade – rüya konusunda yapılmış sayısız çalışmanın neticeleri ”neden rüya gördüğümüz konusunda ” dahi cesur savlar ortaya koymaktan sakınacaktır.

 

Öte yandan uyku araştırmaları ve psikoloji çevrelerinden çıkan yaygın görüşün – ” rüyanın misyonunun ruhsal gelişimimizi sağlamak, yıpratıcı psikolojik şartlara karşı bizleri müdafaa etmek ” yönünde olduğunu da açıklıkla belirtebiliriz. Rüyanın odağının gelecek zaman değil; geçmiş ve şimdiki zamanlar olduğu bu görüşten devşirilebilecek bir diğer sonuçtur. Jung, bu soruya şöyle bir yanıt verir:

 

 

Sayıca çok az da olsa, yakın gelecekte karşılaşacakları durumları önceden rüyasında haber aldığını aktarmış örnekler bulmak mümkündür. Ancak bunda olağanüstü bir durum yoktur. Gündelik yaşamın kaos, belirsizlik ve çeldiricilerinden bulanıklaşan iç görü ve farkındalığımız rüyanın sunduğu özgür ve rahat ortamda gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilir; karşılaşabileceğimiz olası durumları yansıtabilir, muhtemel risk ve fırsatları sunabilir.

 

Uzun bir zaman boyunca üzerinde kafa yorduğu benzen molekülünün yapısını rüyasında ilham almış olan Kekule örneğindeki gibi- rüya duru görümüzü bulanıklaştıran her türlü gündelik yaşam sancılarından bizleri uzakta tutup, daha sağlıklı bir bakış açısı kazandırabilir. Carl Gustav Jung’un kolektif bilinçaltı kuramı ek olarak bu hususu daha doğru ve daha sağlıklı öğrenmemizi sağlayabilir.

 

Haberci rüya olarak değerlendirilen birçok vakada da (ki bunların sayısı çok çok azdır) gidişatına etki edemeyeceğimiz olaylar yine son derece doğal bir işleyişle meydana gelebilir. Örneğin; kendi ölümünün bilgisini birkaç gün öncesinden rüyasında aldığını anladığımız eski ABD başkanı Abraham Lincoln, pek muhtemeldir ki bu olay öncesinde kendi güvenliği konusundaki zafiyetlerden dolayı endişeleniyor  veya halihazırda bu yönde kaygı verici bilgiler alıyordu. Bu yüzden rüyasında öldürüleceği bilgisini önceden almış olmasında abartılı bir durumun söz konusu olmadığını anlayabiliriz. Çünkü rüyanın en sık beslendiği kaynak pozitif durumlar değil bilakis kaygı ve gerginliklerimizdir.